Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘שמש’

לשמש לא אכפת
על מי היא מאירה
לשמש לא אכפת
את מי היא מחממת
ואפילו לא את מי היא ממיתה
ואפילו לא את מי היא מחייה
השמש מאירה
השמש מחממת
השמש זוהרת
בקרניים
של אור
מהמרכז והחוצה
השמש שוקעת
השמש זורחת
ונשארת
תמיד
שמש

אהובות יקרות שלי
שמשות זוהרות וזורחות
גם כשאתן שוקעות
אתן עדיין
שמש

מרגישה שהגענו למחוזות חדשים
חצינו את כל הגבולות
וראינו את הגיהינום
וראינו את גן עדן
והסתכלנו על כל זה
בעיניים פקוחות (ודומעות)
ובלבבות פועמים (ומתרסקים)
בלי למצמץ אפילו פעם אחת

גיבורות אהבה
אלופות אומץ
נפלאות אמת
וחסד
וטוב
והוד והדר
וחכמת אינסוף

מכשפוטובות ללא תמונות. ללא תיעוד.
ששום דבר לא צריך "להזכר" כי הכל חרוט בלבבות שלנו
מעתה ועד עולם.

אוהבת מאד מאד. מודה מאד מאד. מרגישה מבורכת.

חיוך
דמעה
מבט

פיול.

Read Full Post »

מילים: איריס יוטבת ואורית אור

באנו חושך לקבל
בתוכנו אור וצל
כל אחת היא אור גדול
מתרחב לכל יכול
נחבק את השחור
נעטוף אותו באור
כי מתוך הכי שחור
מתגלה גרעין האור

לפני זמן רב, תבעה מיכל גודלברג את צמד המילים "לפרוש פיקה".
במשפחה שלה בקיבוץ, כל פעם שהיה ריב או חוסר הסכמה או מתח או… אמא שלה אמרה – "למה לריב, בואו, נפרוש פיקה על הדשא ונצא קצת החוצה.."
ובמילים אחרות – בואו נעשה כל מה שאפשר כדי לפרוש פיקה על הכאבים והמתחים והמכאובים ונעשה כאילו הכל סבבה.

ובהיותנו נשים, אמהות (לפעמים), יהודיות (בעיקר) – אנחנו כל כך בקיאות בהסוואה. בהדחקה. בהעמדת פנים.
מעקפים על גבי מעקפים נבנו בתוך ליבנו ונצרבו בדי.אן.איי שלנו רק בשביל לא להביט לכאב בעיניים. בטח לא של אהובנו.   ובטח שלא בשביל לחבק. להסכים להשאר איתו. להיות בקושי ובכאב בלי לייעץ, בלי לתקן, בלי לשנות. רק לחבק ולחבק ולחבק. (לחבק כבר אמרתי?).

אז באנו חושך ל… למה? – לגרש ברור.  וגם – סורה חושך הלאה שחור!.
אבן פינה תרבותית.
נגרש ונשמיד ונסלק ונסיר את כל מה שעלול להתפס כהפרעה, את כל מה שמאיים, את כל מה שחושף את פגיעותנו.
ואם לא נצליח לגרש לפחות נסווה ונסתיר.

מזמינה אותנו לכבוד היום הקצר בשנה להזכר.
להזכר שמה שמאפשר לאור לגדול ולהתרחב הוא לא גירוש החושך
מה שמגדיל את האור הוא קבלת החשכה. חיבוק השחור.
ואז מתוכו מבצבץ אור יקרות. אור של אמת.

מברכת אתכן
נשים באשר אתן
בהתארכות הימים
בהגדלת האור
בחיבוק החושך
בהסכמה לראות את האור והצל שבתוכנו
בהדרגה ובנעימות ובדרך נשית
יותר ויותר
מיום ליום

Read Full Post »