Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘הגר שיר ניצן’

מאת: הגר שיר ניצן

אז כשזה חילחל, ככה הרגשתי:

על הכס אני יושבת
וקולי הוא פיסות אור שמש
ועיני הנשים גשם
ביחד: קשת.
קולי הוא עומק הבאר, מים רוטטים.
והדלי שמכיל את המים – הוא בקשה.
ביקשת שאתן מה שיש לי לתת
למי שרוצה לקבל.
וראיתי – יש מי שרוצה לקבל,
יש לי מה לתת
ואני שרה – כי זו דרכי להאיר – es mi modo de alumbrar
זה פשוט ומתוק, פשוט ועמוק.
תמים ופשוט ומתוק ועמוק.
וזה יודע וכואב.
זה ידע הכאב והריפוי לכאב, 
בנשימה אחת מלאה.

רוצה עוד.

Read Full Post »