Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘אשמה’

מאת: סנורקה

מניחה את כפות היידים שלי על פנייך
ואז, מלטפת לאט, מחליקה לך קמט אחר קמט
(הסיפורים שלך….)
מלטפת לך החוצה את הלאות הזאת
ושנים ושנים של השפיפות הקטנה הזאת ,הנסתרת,

והיו זולגות אל כפות היידים שלי, כמו דמעות מלוחות
שחרטו בבשר וצרבו אחריהן מסלולים מסלולים
מלח יבש….

ולוחשת לליבך על האשמה
נשבעת בי שעשית כמייטב יכולתך.
אפילו לנוכח כל הצלקות האלו
והפצעים הפתוחים… עדיין
הייתי נשבעת על ליבך החף.

מעשבת סיב אחר סיב
עד שהיה הלב קל
כל כך קל
והפעימות הו הו…
לאוזנייך לאוזני ולאוזניי העולם כולו
היו נשמעות צלול

ולבסוף בידיים רועדות מפחד,
הייתי מקלפת את השכבות שכבות האלה,
המכסות את עיינך,
סדקים עדינים היו נפערים תחילה
ודרכם אור היה יוצא
ויותר מזה – בא
עבודת נמלים, כך,
שכבות ושכבות
השריון שלך
עד שיפקחו לראות

הביטי,
(אז כבר היית מעזה)
הנה: חייך
ראי הבחירות האלה שבחרת
ושם, החמוד הזה….
זהו בנך.


Read Full Post »