Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for ינואר, 2012

תודה
תודה לך
תודה לך אדמה
תודה לך אדמה שנותנת
תודה לך אדמה שנותנת לי
תודה לך אדמה שנותנת לי מקום
תודה לך אדמה שנותנת לי מקום בתוכי
תודה לך אדמה שנותנת לי מקום בתוכי לכל כולי…

תודה!

אינסוף נשים
אינסוף מקום
אינסוף דמעות
אינסוף עומק
אינסוף רוך
אינסוף אהבה

בפשטות, בקלות, ללא מאמץ

תודה מעומק ליבי!

Read Full Post »

יופי

השדות החרוכים
שהשארתי מאחורי
מתחילים ללבלב

מושקים
במי אהבת אחרים
מדושנים
בהזנה שאני לא יודעת אותה

ירוק מכסה את השחור
אני מעיזה מחדש

יופי

 

Read Full Post »

במשך שנים אני מתאמנת בלקרב ולהרחיק
לקרב את מה שמזין, את מה שמרחיב, את מה שפשוט
להרחיק את מה ששואב, שמכווץ, שמאמץ…

וזה לא פשוט לי בכלל.
זה לא פשוט לי בכלל לותר על האמת ועל הצדק ועל מה שנכון
ולבחור כל פעם מחדש בטוב. באוהב. בנעים.

וככה על הדרך אני נעלבת, ופוגעת, ונלחמת, ומתכנסת, ומתקרבנת, ומסתגרת…

אז מבקשת אני לעצמי, ומאחלת לכולכן – קרבו רק יופי.
אני ממליכה ומושיבה ברוב פאר והדר, על כס המלכות – את מלכת הטוב. האהבה. הפשטות.
זו שמכילה הכל בקלות, ושסולחת בהינף עפעף.
שכל העוולות מתגלשות מליבה. לב ש"נתפס" בו רק טוב.
ישובה בנינוחות, תופסת תחת..
חיוכה ממיס את העולם והיא יפהפיה הורסת…!

ישתבח שמה!

שנה טובה!

Read Full Post »